خلاصه اي از اهداف طرح :

كاهش مصرف بنزين و يا ارتقاء راندمان و پيمايش تاكسي‌ها از طريق جايگزيني 140هزار تاكسي جديد تمام گازسوز با پيمايش بالا (مشتمل بر تاكسي صندوقدار و تاكسي ون) با تاكسي هاي فرسوده بنزيني
حامل هاي انرژي صرفه جويي شده/جايگزين شده
حامل انرژي:  بنزين
قيمت حامل هاي انرژي صرفه جويي شده/جايگزين شده
حامل انرژي:  46 سنت دلار به ازاي هر ليتر